Tag: dysuria causes

Dysuria

Dysuria: Symptoms, Causes & Treatment

What is Dysuria? Dysuria refers to a mild or moderate burning sensation felt when urinating. It’s most…